Zoek uw duikentra

Disclaimer

Ieder gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de International Association for Handicapped Divers (IAHD). Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht-, of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. De International Association for Handicapped Divers (IAHD) geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, noch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien deze website verwijzingen ('hyperlinks') bevat naar websites van derden, dan aanvaardt de International Association for Handicapped Divers (IAHD) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Tevens aanvaardt de International Association for Handicapped Divers (IAHD) geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste informatie.

De International Association for Handicapped Divers (IAHD) behoudt zich het recht voor om de gegevens op de website te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. De International Association for Handicapped Divers (IAHD) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de website.

Indien u onjuistheden op deze site constateer, dan kunt u dit rapporteren aan de webmaster In overleg met de International Association for Handicapped Divers (IAHD) zullen deze onjuistheden dan zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

IAHD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2014 IAHD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧