Zoek uw duikentra

Partnerschappen

Samen sta je sterk. Dit geldt ook in de wereld van de duiksport en in de wereld van de mensen met een beperking. Daarom werkt de IAHD samen met diverse organisaties uit beide werelden. Hierdoor deel je niet alleen kennis, maar ook de bekendheid van de diverse organisaties wordt vergroot. Met de onderstaande organisaties heeft de IAHD een samenwerkingsverband, partnerschap of is de IAHD bij aangesloten.

 DEMA

Diving Equipment & Marketing Association (DEMA)

DEMA is een internationale organisatie die de belangen van haar leden behartigt door de belangrijkste vraagstukken te behandelen die de groei en het succes van de duik en snorkel industrie beïnvloeden.

Het is de gezamenlijke stem die spreekt namens de sport en de operationele functie is het maken van gerichte programma's die een positieve invloed op de industrie hebben.

EDF

European Disability Forum (EDF)

Het EDF is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die de belangen van 80 miljoen Europeanen met een beperking behartigd.

Het EDF is het enige Europese platform dat door mensen met een beperking en hun families wordt gerund.

DAN Europe

Divers Alert Network Europe (DAN Europe)

DAN Europe is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers. Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:

  • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid;
  • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie;
  • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek.

De DAN Europe visie is om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

WOSD

World Organisation of Scuba Diving (WOSD)

De WOSD is een internationale duikorganisatie die een nieuw, innovatief leersysteem heeft ontwikkeld dat nu door vele organisaties wordt gebruikt, het zogenaamde "Digital Learning System (D_Learning)". Hierbij ontvangt de cursist, bij aanvang van de opleiding, een multi-media pakket waarbij hij of zij thuis de volledige theoretische kennis eigen kan maken, 24 uur per dag / 7 dagen in de week. D-learning geeft je de mogelijkheid om flexibel te studeren in je eigen tijd en op je eigen manier. Omdat de WOSD ook eigenaar van de IAHD is, maakt de IAHD ook gebruik van alle logistieke middelen van de WOSD.

IAHD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2014 IAHD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧