Instructeur Trainer

Net zoals een IAHD instructeur verantwoordelijk is voor het opleiden van IAHD duikers, is een IAHD Instructeur Trainer verantwoordelijk voor het opleiden van IAHD Instructeurs en IAHD Staff Instructeurs.

Hij of zij dient de (staff)instructeur kandidaat op een dusdanig niveau te brengen dat deze een grote kans van slagen heeft tijdens het afsluitende examen. De IAHD opleiding 'Instructeur Trainer' wordt daarom alleen gegeven door het IAHD hoofdkantoor.

Tijdens de IAHD Instructeur Trainer opleiding leert de cursist op welke wijze hij of zij de beste kwaliteiten uit een (staff)instructeur in opleiding kan halen. Natuurlijk worden ook de didactische-, management- en duikvaardigheden naar een hogere schaal gebracht. Ook de houding en uitstraling van de Instructeur Trainer-candidaat zal worden geëvalueerd.

Voorvereisten:
• Minimum leeftijd 25 jaar;
• Aantoonbare zwemvaardigheid;
• Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
• Ondertekende verklaring van begrip;
• Ondertekende Instructeur Trainer Licentie;
• Ten minste 2 jaar in het bezit van het brevet 'IAHD Staff Instructeur';
• Ten minste 100 cursisten hebben gebrevetteerd op IAHD basisniveau, IAHD partner niveau en IAHD specialty niveau waarbij van elk van de 3 niveau's ten minste 10 brevetten geregistreerd moeten zijn;
• Ten minste 3 x een volledige 'IAHD Instructeur' opleiding (ITC) geassisteerd als Staff Instructeur;
• Ten minste 1 x een volledige 'IAHD Staff Instructeur' opleiding (SITC) geassisteerd als Staff Instructeur.

Bevoegdheden:
• Geen decompressieduiken met persluchtapparatuur;
• Maximum duikdiepte: 40 meter;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD basisopleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD partner opleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD recreatieve specialty opleidingen waartoe de Instructeur Trainer bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD technische specialty opleidingen waartoe de Instructeur Trainer bevoegd is;
• Opleiden van de IAHD 'Instructeur' opleidingen;
• Opleiden van de IAHD 'Staff Instructeur' opleiding;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD recreatieve specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Trainer bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD technische specialty instructeur opleidingen waartoe de Instructeur Trainer bevoegd is;
Na overleg en indien geautoriseerd door het IAHD Hoofdkantoor:
• Opleiden en brevetteren van cross-over instructeurs van een andere organisatie.

IAHD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2014 IAHD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧