Instructeur opleidingen

IAHD duikopleidingen verschillen in de basis niet van de duikopleidingen die aan valide mensen wordt gegeven. Doordat de cursist echter aanvullende beperkingen heeft zal de IAHD instructeur zijn of haar technieken moeten aanpassen om zo te proberen de cursist zo veel mogelijk zelfstandig de noodzakelijke kennis en vaardigheden te laten beheersen. Tijdens de IAHD instructeur opleidingen worden deze aanvullende technieken geleerd. Daarnaast ga je ervaren wat het is om te moeten leven met een beperking om zo meer inzicht te krijgen in de uitdagingen die je cursisten zullen hebben. Tijdens deze opleiding(en) leer je welke vormen van lichamelijke en geestelijke beperkingen je kunt tegenkomen, welke speciale aandachtspunten elke beperking heeft, hoe je de IAHD opleidingen kunt integreren in de betreffende beperking en hoe de IAHD brevetteringsprocedures zijn.

IAHD heeft ook speciale cross-over opleidingen voor duikprofessionals. Hierdoor kunnen duikleiders, assistenten en instructeurs van erkende duikorganisaties hun IAHD instructeurniveau brevet halen voor het begeleiden en/of opleiden van duikers met een beperking.

De instructeur duikopleidingen die IAHD in haar systeem heeft zijn:

Instructeur Assistent

De IAHD opleiding 'Instructeur Assistent' is het eerste 'kaderniveau' van de IAHD. Na deze opleiding mag je namelijk de IAHD duikinstructeur assisteren tijdens zijn of haar IAHD opleidingen en mag je zelfstandig introductie sessies geven.

Instructeur Assistent Cross-over

De IAHD opleiding 'Instructeur Assistent' is het eerste 'kaderniveau' van de IAHD. Na deze opleiding mag je namelijk de IAHD duikinstructeur assisteren tijdens zijn of haar IAHD opleidingen en mag je zelfstandig introductie sessies geven.

Instructeur

De IAHD 'Instructeur' opleiding is ontwikkeld om de (kandidaat) instructeur die kennis en ervaring te geven die hij of zij nodig heeft om op een veilige en ontspannen manier alle IAHD basisopleidingen en IAHD partner opleidingen op te leiden en te brevetteren. Daarnaast kan de IAHD 'Instructeur' ook zonder supervisie alle IAHD specialties geven waarvoor hij/zij een IAHD brevet op instructeur niveau heeft.
Omdat een IAHD 'Instructeur' direct verantwoordelijk is voor zijn/haar cursisten en assistenten zijn de eisen voor deze opleiding hoog.

Instructeur cross-over

De IAHD Instructeur cross-over opleiding is ontwikkeld om duikinstructeurs van erkende duikorganisaties die kennis en ervaring te geven die hij of zij nodig heeft om op een veilige en ontspannen manier mensen met een beperking op te leiden en te brevetteren. Daarnaast mag de IAHD Instructeur ook de IAHD Partner opleidingen verzorgen en, na toestemming van IAHD, alle IAHD specialty opleidingen geven waarvoor hij/zij een brevet op instructeurniveau heeft van een erkende duikorganisatie.

Staff Instructeur

De IAHD Staff Instructeur opleiding is de eerste stap van het opleiden van duikers naar het opleiden van duikinstructeurs.
Een IAHD Staff Instructeur mag een IAHD Instructeur Trainer assisteren tijdens instructeur opleidingen. Daarnaast mag hij/zij, onder toezicht van een IAHD Instructor Trainer, een IAHD 'Instructeur, niveau 1' opleiden.

Instructeur Trainer

Net zoals een IAHD instructeur verantwoordelijk is voor het opleiden van IAHD duikers, is een IAHD Instructeur Trainer verantwoordelijk voor het opleiden van IAHD Instructeurs. Hij of zij dient de instructeur kandidaat op een dusdanig niveau te brengen dat deze op een succesvolle manier IAHD opleidingen kan geven. De IAHD opleiding 'Instructeur Trainer' wordt daarom alleen gegeven door het IAHD hoofdkantoor.

IAHD:

Postbus 171
7940 AD Meppel
Nederland

M: +31 (0)622 939930

Copyright 2014 IAHD | Ontwikkeling Clear Communications

Back to the top ∧